Filosofie

Een doorgedreven klantgerichte aanpak en totale klanttevredenheid is de rode draad in onze langetermijnvisie. De dagelijkse organisatie wordt hier voortdurend op afgetoetst, zodat we permanent kunnen bijsturen en verbeteren.

Duurzaam ondernemen is ook Fair Trade. “Waar voor uw geld”. Als we dan nog uw verwachtingen kunnen overtreffen, is dat de beste garantie voor ons succes en uw tevredenheid op lange termijn. Elke tevreden klant bezorgt ons nieuwe klanten. Ook dat is duurzaam ondernemen.

Keuken na keuken hebben wij ons bedrijf uitgebouwd tot The Kitchen Company (tot 2010 bekend als AD productions).

Uw keuken van morgen is het resultaat van samenwerking met onze partners: de beste webshop voor keukenbenodigdheden Cookozi, Aiding Group en vastgoedontwikkelaars.

Laat u bij ons inspireren...

Marc Albert

Een korte geschiedenis

Toen we op 2 januari 2002 voor het eerst voet zetten in ons huidig hoofdkantoor, een voormalige kunstgalerij, hadden we nauwelijks enig idee van wat ons te wachten stond. Het volgende beeld maakt misschien duidelijk waarom we ons zo goed voelen op deze site, die ons elke dag weer nieuwe positieve energie schenkt.

De oude kartonfabriek in Alsemberg is een zeldzame getuige van de evolutie van de papier- en kartonproductie in België. Hier werd in de 16de eeuw ambachtelijk papier vervaardigd. Onder invloed van de industriële revolutie werd in de 19de eeuw naar de productie van industrieel karton omgeschakeld.

De site zelf heeft een lange en rijke geschiedenis. Al in 1306 werd in geschriften melding gemaakt van de toenmalige banmolen aan de Molenbeek. Een banmolen of dwangmolen, was een molen waar de boer verplicht was zijn graan te laten malen. Vaak waren deze molens eigendom van de plaatselijke heer of een hogere autoriteit, of van een abdij. Het feodale recht van molendwang is in West-Europa in de twaalfde eeuw ontstaan. Het doel van deze molendwang was een deel - vaak een tiende - van het graan als belasting te kunnen innen.

In de 16de eeuw werd de banmolen omgebouwd tot een papiermolen. In deze periode werden in Midden-Brabant (ten zuiden en ten oosten van Brussel) vele papiermolens gebouwd aan een snelstromende waterloop. De streek werd hiermee de hoofdleverancier van papier voor het toenmalige Broekzele (Broeklanden aan de Zenne, wat letterlijk "nederzetting bij het moeras" betekent), nu Brussel.

Omstreeks 1840 ontdekte men dat houtcellulose een uitstekende grondstof voor papier was, terwijl tot dan toe enkel lompen (oude kleren) werden gebruikt. 

In de helft van de 19de eeuw werd in de papiermolens naar de productie van karton omgeschakeld. De oude gebouwen waren immers te klein geworden voor de moderne machines, die papier op rollen produceerden. Later die eeuw werd de watermolen voor de aandrijving van de machines vervangen door een stoommachine. De fabriek van Alsemberg produceerde karton tot in de jaren ‘70 van de vorige eeuw. Na 20 jaar leegstand en verwaarlozing werden de gebouwen stelselmatig tot hun huidige vorm gerestaureerd. De site behoort tot ons industrieel archeologisch erfgoed en biedt nu onderdak aan een modern bedrijvencentrum.