Wettelijke verplichtingen

The Kitchen Company en zijn logo zijn gedeponeerde namen en merken van THE KITCHEN COMPANY NV en worden beschermd door nationale en internationale wetten.

De teksten en afbeeldingen op de websites www.thekitchencompany.be, www.thekitchencompany.eu en www.thekitchencompany.lu zijn onderworpen aan een copyright en de bescherming van het intellectuele eigendom. Ze mogen niet gekopieerd, gewijzigd of in gelijk welke vorm gepubliceerd worden zonder uitdrukkelijke toelating vanwege THE KITCHEN COMPANY NV.

THE KITCHEN COMPANY NV besteedt veel zorg aan de juistheid en de volledigheid van de teksten en afbeeldingen op de websites www.thekitchencompany.be, www.thekitchencompany.eu  en www.thekitchencompany.lu, maar kan niet aansprakelijk worden gesteld voor onjuiste of onvolledige informatie. THE KITCHEN COMPANY NV kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade te wijten aan de toegang tot en de raadpleging of het gebruik van de informatie op www.thekitchencompany.be, www.thekitchencompany.eu en www.thekitchencompany.lu, noch voor het ontbreken ervan.

De eventuele prijzen op www.thekitchencompany.be, www.thekitchencompany.eu en www.thekitchencompany.lu zijn indicatief en kunnen geen enkele verbintenis vanwege THE KITCHEN COMPANY NV tot stand brengen. De teksten en afbeeldingen die een product beschrijven, zijn niet bindend.

Toezichthoudende autoriteit: Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie, Economische Inspectie, Koning Albert II-laan 16, 1000 Brussel.